جوشاندن مستقیم شیر به مدت طولانی موجب کاهش ارزش غذایی آن تا حد زیادی می شود. همچنین رسوب و پوسته سطحی تشکیل شده در ته ظرف غالباً بدون مصرف باقی می ماند و مقداری از مواد غذایی شیر از بین می رود.

جوشاندن مستقیم شیر به دلیل کاهش پروتئین، به ارزش غذایی آن صدمه می زند. بررسی های انجام شده نشان می دهد که بر اثر جوشاندن مستقیم شیر حدود 30 درصد پروتئین و 14 درصد کلسیم آن از بین می رود و ترکیبات حساس شیر مثل ویتامین ها تحت تاثیر حرارت، به تدریج و بسته به مدت زمان جوشیدن از بین می رود.

کارشناسان تغذیه می گویند شیرهای پاستوریزه و استرلیزه را نباید جوشاند و فقط باید آن را به صورت ولرم مصرف کرد. شیر ماده غذایی مطلوب و متعادلی برای انسان است. بنابراین جای تعجب نیست که محیط کشت بسیار مناسبی هم برای رشد باکتری ها باشد.

در پاستوریزه شدن شیر کلیه میکروب های بیماری زای این ماده از بین می رود، بنابراین نیازی به جوشاندن آن نیست، ضمن آنکه جوشاندن مجدد شیر پس از پاستوریزه شدن باعث از بین رفتن کیفیت آن می شود.

فرآورده های لبنی شیرانه همواره در مسیر تلاش است تا با کیفیت ترین و طبیعی ترین محصولات را به مصرف کنندگان خود عرضه کند.

2 Replies to “کاهش ارزش غذایی شیر پاستوریزه با جوشاندن”

 1. Many different games. Mɑny options. A JOY ΑND RELAXING POST-WORK!
  Good time! Bonus rounds ɑre fun! AԀdition: hɑve a
  routine օf games thhat Ι lіke to play nightly…like asking “Hi”
  to an oldd friend! Great times! The bonus free games offer Super!!!
  Ꭲhe additiоn of new twists tⲟ thhe ⲣrevious games.
  I find them interesting. Ιf I enjoyed tһe earlier verѕion, I alwɑys lіke to test tһe larest versions
  аlso. Go᧐ɗ stuff!! !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *